Medarbetare


Theddo Rother-Schirren
Advokat Theddo Rother-Schirren tog jur kand examen i Stockholm 1981 och har alltsedan dess varit verksam på allmänpraktiserande advokatbyrå och sysslar huvudsakligen med civilrätt och brottmål. Han åtar sig också uppdrag som bodelningsförrättare vid bodelning efter äktenskapsskillnad och som boutredningsman vid dödsboförvaltning.

Theddo Rother-Schirren sysslar även med undervisning och är sedan mer än 10 år verksam vid Stockholms universitet där han sedan 1994 innehar tjänst som tf universitetslektor i civilrätt. Han har även utfört undervisningsuppdrag åt bla VJS och Försäkringskassan och fick Stockholms universitets pedagogiska pris 2000.

Theddo Rother-Schirren har tillsammans med advokat Johan Schüldt givit ut Rättsfallssamling i familjerätt (Norstedts, 3:e upplagan 2000) och medverkat i Lagbokskommentaren Familjerätt 1 (Norstedts, 2001) och Norstedts juridiska handbok (17 upplagan 2001).

E-post:
theddo@rother-schirren.seAnne Rother-Schirren
Advokat Anne Rother-Schirren avlade jur kand examen i Stockholm 1982 och fullgjorde därefter tingstjänstgöring vid Nacka tingsrätt.

Efter ett vikariat som kommunjurist i Nacka började hon arbeta på advokatbyrå med huvudsaklig inriktning på familje- och arvsrätt, brottmål och sociala mål. Hon åtar sig också uppdrag som målsägandebiträde, bodelningsförrättare och boutredningsman.

Anne Rother-Schirren har också undervisat i civilrätt och straffrätt på polishögskolan.

E-post: anne@rother-schirren.se


 
Copyright © 2005 Rother-Schirren Advokatfirma AB.